MESSE | Fredag 10., lørdag 11. og søndag 12. januar 2020

For udstillere

Velkommen som udstiller på CAMPING 2020!

Vi forventer i lighed med de seneste års campingmesser mellem 10.000 og 15.000 gæster fra hele Nordjylland, herfra kommer ca. 90%, men gæster fra andre egne af landet er også velkomne. Den seneste messe i 2018 blev besøgt af 12.025 personer (fredag 2.187, lørdag 5.313, søndag 4.525).

CAMPING 2020 er afgjort det mest økonomiske og mest effektive medie, hvis I vil skaffe jer nye kunder og emner og dyrke dem I kender. Her kan I se hinanden i øjnene og handle på stedet.

Vi bestræber os på, at messens udstillere repræsenterer et højt fagligt og professionelt niveau og at de således sammen kan skabe den unikke synergi som altid har kendetegnet campingmesserne.

Foruden primært mange kommercielle udstillere byder vi i lighed med tidligere års messer velkommen til en række non kommercielle udstillere - interesseorganisationer, foreninger, klubber, videncentre m.v. Udstillere som i den grad medvirker til at styrke synergi og tiltrækningskraft.