Kære udstiller,
Vi har i denne infomail samlet en række oplysninger, der er vigtige i den videre planlægning af din messedeltagelse.

1. Foretag bestillinger til din stand

Din stand skal gerne tage sig godt ud, så den giver dig de bedst mulige rammer for en succesfuld messedeltagelse.

Bestil fx gulvtæppe der matcher dit logo, og belysning der sætter spot på dine produkter.

Bestil et bord og nogle stole, hvor du kan sidde og få en hyggelig snak med de gæster, du har inviteret ind på messen – og ikke mindst med de nye kunder, du møder undervejs.

https://campingmesse.dk/for-udstillere/

2. Indoor eksponering bannere

Mulighederne for ophængning af bannere varierer fra hal til hal. Info herom vil derfor blive sendt i separat mail.

3. Indoor eksponering elektronisk skærm

Opnå bred indoor eksponering på den store 4-sidede LED-cube i loftet i hal A. Visninger á 10 sek. giver mange visninger på en hel messedag.

Det koster 1.000,- + moms for alle tre messedage.

Send PNG-fil (pixel mål 576*432 / 4:3 format) til

Deadline for booking er mandag 12. december

4. Gæstebilletter

Vi tilbyder alle udstillere at købe gæstebilletter til halv pris (max. 25 billetter pr. udstiller).

Billetpris i døren 100 kr. / Billetpris forsalg online 75 kr. / Børn 0-13 år gratis.

Jeres billetpris ved brug af rabatkode 37,50 kr.

Link til køb af gæstebilletter event.it | Camping Aalborg
Indtast rabatkoden VQA76I

5. Udstillerkort

Udstillerkort er personlige og forbeholdt personale, der bemander standen under messen. Der skal ikke fremvises udstillerkort under indrykning. Kortene udleveres på messen.

Deadline for bestilling (anfør antal) er mandag 12. december NB.

r

Husk alle infomails kan findes på Nyheder for udstillere