Kære udstiller, Vi har i denne infomail samlet en række oplysninger, der er vigtige i den videre planlægning af jeres messedeltagelse. 1. Indoor eksponering elektronisk skærm Opnå bred indoor eksponering på den store 4-sidede LED-cube i loftet i hal A. Visninger á...