For udstillere

Velkommen som udstiller på Camping 2026 Aalborg

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende din kommende deltagelse som udstiller på Camping 2026 Aalborg.

Under Information er det muligt at foretage bestillinger til din stand. Vi har ligeledes lagt nogle deadlines ind, som er vigtige at overholde, en generel tidsplan for messen samt informationer på relevante kontaktpersoner.

Under På messen har vi samlet en række informationer, som besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres tilstedeværelse under messen.

Information

Deadlines

Mandag 16. december 2023

  • Standbestillinger (herefter pålægges 30%)
  • Catering
Bestillinger

Her kan du bestille alt, du skal bruge til din deltagelse på Camping Aalborg

Via følgende links bliver du dirigeret videre til leverandøren for de pågældende ydelser:

Adgangskort

  • Køb gæstebilletter til halv pris – max. 25 pr. udstiller
    (Rabatkode fremsendes i Infomail nr. 2)
  • Udstillerkort til standpersonale
    (Udleveres på arrangørkontoret under indrykning)
Standopbygning

Standen leveres som standard med:
– bagvæg og vægge mod nabostand/e (hvide)
– stande med fire åbne sider (Ø-stande) leveres uden opbygning af nogen art
– 3-stikdåse 230V/2kW
– WiFi
– rengøring af gangarelaer til hver messedag

Bemærk endvidere:
– der er almindelig salsbelysning i alle haller
– gulvbelægning hal A, træ (eg)
– gulvbelægning hal B, træ (mat sort)
– gulvbelægning hal C, klinker (lys grå)
– gulvbelægning hal D, klinker (lys grå)
– gulvbelægning hal E, træ (merbau)
– gulvbelægning hal E foyer, klinker (lys grå)
– gulvbelægning hal F, nålefilt (antracit)

Tidsplan

Indrykning
Torsdag 9/1 kl. 08-20
Fredag 10/1 kl. 08-11

Messens åbningstider
Fredag 10/1 kl. 12-17
Lørdag 11/1 kl. 10-17
Søndag 12/1 kl. 10-16

Nedtagning
Søndag 12/1 kl. 16-21  
Mandag 13/1 kl. 08-12 

Åbningstider i arrangørkontor
Torsdag 9/1 kl. 08-20
Fredag 10/1 kl. 08-18
Lørdag 11/1 kl. 09-18
Søndag 12/ kl. 09-21
Mandag 13/1 kl. 08-12

Parkering

Der gælder ikke særlig parkeringsaftale for udstillere.
Se parkeringsoversigt her

Advarsel mod svindlere

Vore – og andre messearrangørers – udstillere bliver jævnligt generet af henvendelser fra virksomheder/forlag med adresser i bl.a. Sverige, Slovakiet, Østrig, Tyskland og Mexico, der tilbyder optagelse og/eller annoncering i deres “messeguider” på internettet og/eller muligheden for at købe adgang til en oversigt over messens besøgende.

AKKC tager stor afstand til disse virksomheder/forlag, idet de i deres materiale giver indtryk af, at de har et nært samarbejde med os (-og andre messearrangører). Dette er ikke korrekt.

AKKC har på intet tidspunkt indgået aftaler med disse virksomheder/forlag og har aldrig nogensinde udleveret udstillernes navne, adresser m.v. til disse. De har muligvis hentet navnene på de oversigter over messernes udstillere, som kan findes på bl.a. messens hjemmeside. Men disse oversigter indeholder som udgangspunkt alene udstillernes overordnede kontaktinformationer – ikke direkte kontaktpersoner m.v.

De pågældende virksomheders/forlags henvendelser har i øvrigt et særdeles komplekst indhold, hvor priserne for de ydelser (optagelser) de tilbyder, er godt skjulte og særdeles ugennemsigtige. Derfor har flere af vore udstillere blot underskrevet den kontrakt der fremsendes, uden reelt at vide, hvad de forpligter sig til at betale. Vi har eksempler på, at der er udstillere, der har forpligtiget sig til at betale mere end 20.000 kr. over tre år for en ubetydelig og sandsynligvis helt værdiløs optagelse.

Ved flere lejligheder har vi fået henvendelser fra udstillere, der har underskrevet en kontrakt og efterfølgende modtaget en faktura. Disse har vi rådet til blot at smide fakturaen samt efterfølgende rykkere væk. Vi hører fra de involverede udstillere, at de modtager et rykkerbrev ca. en gang i kvartalet, og dette kan stå på i årevis. Vi har aldrig hørt, at forlagene har rettet henvendelse til udstilleren i form af personligt fremmøde, med opkrævning for den ikke betalte faktura. Sikkert fordi forlagene opererer på kanten af god markedsføringspraksis.

Aalborg Kongres & Kultur Center lægger stor afstand til de beskrevne virksomheder/forlag og deres metoder – pas på!

På messen

Følgende praktiske oplysninger besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres deltagelse på messen.

Affaldssortering

Det er udstillerens eget ansvar at fjerne affald fra stand og gangarealer før (indrykning), under og efter arrangementet (nedtagning).

Affald skal sorteres og anbringes i de anviste containere og sorteringsområder.

Spørg gerne en medarbejder hvis du er i tvivl.

Aflæsning

Der er indgangsdøre og porte i de respektive haller.

Se information om messeområderne her

Aktiviteter på standen

Uddeling af flyers / brochurer og standaktiviteter generelt, skal foregå standen eller evt. i gangarealet i umiddelbar tilknytning til standen.

Lyd og billed eller andet AV-udstyr på standen skal anbringes mindst 1 meter fra nabostand eller gangareal, og støjniveauet må ikke overstige 70 db (A) målt 1 meter fra standen.

Røganlæg og lignende, der kan være til gene for øvrige udstillere og besøgende, er ikke tilladt.

Brandsikkerhed

Beredskabscenter Aalborg er messens øverste myndighed, hvad angår brandsikkerhedskrav. Der vil være beredskabsfolk til stede på alle messens åbningsdage. Anvisninger fra de tilstedeværende beredskabsfolk skal følges i alle henseender.

Opbevaring bag stand: Evt. plads bag standen må IKKE bruges til opbevaring af nogen art. 

Åben ild: Generelt må der ikke anvendes levende lys, stearinlys eller anden form for åben ild i messefaciliteterne. (Her kan ikke søges om tilladelse).

Brændstof: Indholdet af brændstof i køretøjers brændstoftanke må ikke være større, end hvad der er nødvendigt for ind- og udkørsel i hallen. I messeperioden skal køretøjets strømforsyning være afbrudt ved køretøjets akkumulator. For el-biler gælder særlige regler.

Gas – flasker og grill: Det er kun muligt i begrænset omfang at anvende gasgrill i hal A. Skal skriftligt søges godkendt hos Beredskabscenter Aalborg. Denne godkendelse formidles via arrangøren. Kontakt Pia Germann, AKKC, +45 9935 5514 /

Fortæring på standen

Udskænkning, servering og smagsprøver – retningslinjer
Restaurant AKKC by MEST varetager servering og salg af mad- og drikkevarer i AKKC, og som udstiller må du derfor ikke sælge mad- og drikkevarer til fortæring på messen fra din stand. Mad- og drikkevarer må dog sælges fra standen, hvis virksomheden har som en væsentlig del af sit formål at sælge mad- og drikkevarer.
Ønsker I på standen at uddele lidt mundgodt til de besøgende, tilbyder Restaurant AKKC by MEST et bredt sortiment af snacks og drikke, som kan bestilles forud for arrangementet – se link for catering under fanen ‘Bestillinger’.
Skulle udvalget alligevel ikke helt dække jeres behov, står de gerne til rådighed for andre ønsker og idéer.
Kontakt venligst Restaurant AKKC by MEST, 9935 5590, 

Forplejning til standpersonale:
Det er tilladt at medbringe forplejning til medarbejdere, som arbejder på standen.

Smagsprøver eller lignende til besøgende:
Det er tilladt at medbringe og uddele smagsprøver – fx bolsjer, chokolade, småkager, nødder, chips eller andre specialiteter.
Vær opmærksom på at det er dig som udstiller, som har pligt til at overholde gældende dansk lovgivning på fødevareområdet. Fødevarer, som er produceret på forhånd, skal opbevares på køl og hvis det ikke er muligt, skal de kasseres efter 3 timer.  Tilsvarende er det din pligt som udstiller at sikre behørig bortskaffelse af evt. affald.

Udskænkning af drikkevarer:
Udskænkning af drikkevarer, herunder også juicer/barista på standen er tilladt under forudsætning af, at der benyttes bionedbrydeligt service. Hver udleveret genstand må ikke overstige 2,0 dl. Dertil er det din pligt som udstiller at overholde kravene til hygiejne og sikre behørig bortskaffelse af evt. affald.
Ønskes udskænkning af medbragt øl, spiritus, vin og andre alkoholiske drikke må det kun ske efter aftale med Restaurant AKKC by MEST, som har spiritusbevillingen i hele messeområdet. Din virksomhed vil efter godkendelse høre under Restaurant AKKC by MEST’s spiritusbevilling.
Udskænkning af drikkevarer over 2,0 dl. inkl. sodavand samt flaskevand medfører en afgift i form af proppenge, gælder dog ikke vand i emballage forsynet med virksomhedens logo.

Gods

Indlevering: AKKC modtager gods til messestande så tæt på arrangementsdato som muligt – dog tidligst tirsdag i messeugen. Gods skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Opbevaring: På forespørgsel kan vi så vidt muligt opbevare tomgods under messen. Det vil ske på udstillerens ansvar. Kontakt arrangørkontoret for muligheder. Tomgods m.v. henstillet på gangarealer og andre steder uden for standarealet betragtes som affald og fjernes efter endt indrykningstid, hvor rengøring påbegyndes. Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at opbevare tomgods bag standen. Tomgods skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Afhentning: Udstillere skal selv bestille fragtmand til afhentning af gods i AKKC og skal selv forsyne gods med fragtbrev. AKKC påtager sig intet ansvar i forbindelse med afhentning af gods.

Information om hallerne

Portåbninger
– hal A: H 3,8 x B 3,0 m
– hal A teknikvogn: H 3,8 x B 3,0 m
– hal A scene: H 3,8 x B 3,0 m
– hal C: H 2,6 x B 2,1 m
– hal D: H 2,9 x B 2,6 m
– hal E: H 2,6 x B 2,6 m
– hal E foyer: H 2,7 x B 2,6 m
– hal F: H 1,9 x B 1,3 m
– hal F garderober: H 1,9 x B 1,3 m

Loftshøjde
– hal A: 15 m
– hal A teknikvogn: 2,5 m
– hal A scene: 10 m
– hal C: 4,6 m
– hal D: 4,3 m
– hal E: 8 m
– hal E foyer: 4 m
– hal F: 2,9 m
– hal F garderober: 2,2 m

Gulvbelægning

– hal A: træ (eg)
– hal A teknikvogn: træ (eg)
– hal A scene: træ (mat sort)
– hal C: klinker (lys grå)
– hal D: klinker (lys grå)
– hal E: træ (merbau)
– hal E foyer: klinker (lys grå)
– hal F: tæppefliser (mørk grå)
– hal F garderober: tæppefliser (mørk grå)

Kopi- og printservice

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal D).

  • A4 sort/hvid = DKK 2 pr. stk. inkl. moms
  • A4 farve = DKK 4 pr. stk. inkl. moms.

Udover kopiering kan der printes fra USB-stik eller mail. Mailadresse oplyses ved henvendelse.

Montering på gulv

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal D).

Tæppe – ved montering af eget tæppe må kun bruges arrangørens dobbeltklæbende tæppetape: DKK 250 pr. rulle ekskl. moms.

Fliser – betonfliser og lignende må ikke monteres direkte på halgulvet. Skal understøttes af kraftigt plastik eller fiberdug.

Såfremt udstiller volder skade på gulv, stilles denne til ansvar herfor.

Opbygningshøjde

Opbygningshøjden af stande af hensyn til de øvrige udstillere ikke overstige 250 cm.

Hvis højden ønskes overskredet, kan det kun ske i samråd med AKKC og eventuelt mod betaling af udvidet standleje.

Ophæng på standvægge

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal D).

Kroge – til ophæng af lettere genstande, til montering øverst på vægge og friser.

Det er GRATIS at låne kroge i forskellige længder: 5 cm, 25 cm, 50 cm og 75 cm.  For ikke-returnerede kroge faktureres dog DKK 25 pr. stk. ekskl. moms.

Poster Strips – til ophæng af posters og andre lette materialer direkte på de hvide stand- og friseplader: DKK 2 pr. stk. inkl. moms.

Hvis der bruges andre klæbematerialer, skal de fjernes uden at efterlade mærker/limrester. Udgift for afrensning efter brug af andre klæbematerialer pålægges udstiller – minimum 1 time á DKK 440 ekskl. moms.

Søm og skruer – det er ikke tilladt at benytte søm og skruer i standplader og skiltefriser.

En beskadiget standplade/skiltefrise vil blive faktureret med DKK 350 pr. stk. ekskl. moms.

Standsystem

Standsystem: System Standex®: Cobra Expo

Plademål: Bruttomål på pladerne.

Lysmål: De åbne mål på standen. Eksempelvis angiver pladernes lysmål den flade, der kan disponeres til print.

Standvægge – hvide
Materiale: HDF (hård plade)
Pladetykkelse: 4 mm

Sarg / profiler (vandrette)
Materiale: Aluminium
Riller i sarg/profiler: 0,8 cm
Højde 5 cm / Bredde 1,6 cm

Søjler / stolper (lodrette)
Materiale: Aluminium
Riller i søjler / stolper: 0,8 cm
Diameter: 4,4 cm

Tyveri

Arrangøren påtager sig ikke opgave om særlig bevogtning af enkelte stande og vil aldrig kunne stilles til ansvar for de udstillede genstande.

Tyveri skal oplyses til arrangøren samt meldes til jeres eget forsikringsselskab. Vi oplever heldigvis yderst sjældent tyveri.