For udstillere

Velkommen som udstiller på Camping Aalborg

I dette afsnit kan du finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende din kommende deltagelse som udstiller på Camping Aalborg.

Under Information er det muligt at foretage bestillinger til din stand. Vi har ligeledes lagt nogle deadlines ind, som er vigtige at overholde, en generel tidsplan for messen samt informationer på relevante kontaktpersoner.

Opret en brugerprofil og log ind i din UdstillerPræsentation. Det er et nyt stærk tiltag på messen, som giver dig mulighed for at præsentere din virksomhed på den bedst mulige måde via messens officielle hjemmeside. Fortæl de besøgende hvad din virksomhed har at byde på, hvilke tilbud I har, hvilke produkter I har med på messen, og hvornår I evt. har aktiviteter på standen. Du kan også uploade små film fx. en produktpræsentation.

Under Praktiske oplysninger har vi samlet en række informationer, som besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres tilstedeværelse under messen.

Skulle du være det mindste i tvivl om, hvordan du griber det hele an, så har vi lavet nogle små Video-vejledninger der hjælper dig videre.

EKSTRA: I denne korte guide giver vi dig nogle grundlæggende værktøjer, som kan være dig til nytte i forbindelse med planlægningen af din stand og din messedeltagelse.​

 

 

Information

Bestillinger

Her kan du bestille alt, du skal bruge til din deltagelse på Camping Aalborg.

På følgende links bliver du dirigeret videre til den leverandør, som står for de pågældende ydelser:

Møbler, el, gulvtæppe, AV-udstyr, supplerende standopbygning og grafisk print

Udstillerkort til standpersonale
(udleveres på arrangørkontoret i hal A under indrykning)

Catering til standen (information kommer senere)

Deadlines

Mandag 20. december

  • Standbestillinger (herefter pålægges 30%)
  • Catering – bestilling til standen (Café Gigantium)
Tidsplan

Indrykning
Torsdag 13/1 kl. 08-20
Fredag 14/1 kl. 08-11

Messens åbningstider
Fredag 14/1 kl. 12-17
Lørdag 15/1 kl. 10-17
Søndag 16/1 kl. 10-16

Nedtagning
Søndag 16/1 kl. 17-21
Mandag 17/1 kl. 08-12

Åbningstider i arrangørkontor
Torsdag 13/1 kl. 08-20
Fredag 14/1 kl. 08-17.30
Lørdag 15/1 kl. 09-17.30
Søndag 16/ kl. 09-17.30
Mandag 17/1 kl. 08-12

Kontakt

Standsalg
Maja Dam Jeppsson, +45 9935 5582, 
Sales Manager | AKKC

Teknisk salg
Pia Germann, +45 9935 5514,
Technical Sales Manager | AKKC

Bestilling – Møbler, AV-udstyr og grafisk print
Compass Fairs, +45 73707376,

Projektansvarlig 
Else Herfort, +45 9935 5518, 
Head of Sales & Expos | AKKC

Presse og Sociale Medier
Anne Kirstine Roed, +45 9935 5572,
SoMe & Communications Manager | AKKC

Advarsel mod svindlere

Vore – og andre messearrangørers – udstillere bliver jævnligt generet af henvendelser fra virksomheder/forlag med adresser i bl.a. Sverige, Slovakiet, Østrig, Tyskland og Mexico, der tilbyder optagelse og/eller annoncering i deres “messeguider” på internettet og/eller muligheden for at købe adgang til en oversigt over messens besøgende.

AKKC tager stor afstand til disse virksomheder/forlag, idet de i deres materiale giver indtryk af, at de har et nært samarbejde med os (-og andre messearrangører). Dette er ikke korrekt.

AKKC har på intet tidspunkt indgået aftaler med disse virksomheder/forlag og har aldrig nogensinde udleveret udstillernes navne, adresser m.v. til disse. De har muligvis hentet navnene på de oversigter over messernes udstillere, som kan findes på bl.a. messens hjemmeside. Men disse oversigter indeholder som udgangspunkt alene udstillernes overordnede kontaktinformationer – ikke direkte kontaktpersoner m.v.

De pågældende virksomheders/forlags henvendelser har i øvrigt et særdeles komplekst indhold, hvor priserne for de ydelser (optagelser) de tilbyder, er godt skjulte og særdeles ugennemsigtige. Derfor har flere af vore udstillere blot underskrevet den kontrakt der fremsendes, uden reelt at vide, hvad de forpligter sig til at betale. Vi har eksempler på, at der er udstillere, der har forpligtiget sig til at betale mere end 20.000 kr. over tre år for en ubetydelig og sandsynligvis helt værdiløs optagelse.

Ved flere lejligheder har vi fået henvendelser fra udstillere, der har underskrevet en kontrakt og efterfølgende modtaget en faktura. Disse har vi rådet til blot at smide fakturaen samt efterfølgende rykkere væk. Vi hører fra de involverede udstillere, at de modtager et rykkerbrev ca. en gang i kvartalet, og dette kan stå på i årevis. Vi har aldrig hørt, at forlagene har rettet henvendelse til udstilleren i form af personligt fremmøde, med opkrævning for den ikke betalte faktura. Sikkert fordi forlagene opererer på kanten af god markedsføringspraksis.

Aalborg Kongres & Kultur Center lægger stor afstand til de beskrevne virksomheder/forlag og deres metoder – pas på!

Seneste infomail

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Se komplet oversigt over produktkategorier til din UdstillerPræsentation

Her ser du en komplet oversigt over alle kategorier og underkategorier, som du kan vælge inde på din UdstillerPræsentation. Det er disse kategorier, der skal fortælle de besøgende, hvilke produkter du præsenterer på messen.

Video-vejledninger

1

Opret brugerprofil

2

Login og glemt password

3

Opret din UdstillerPræsentation

4

Opret produkter

5

Opret aktiviteter

Praktiske oplysninger

Følgende praktiske oplysninger besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres tilstedeværelse under messen.

 

Affaldssortering

Det er udstillerens eget ansvar at fjerne affald fra stand og gangarealer før (indrykning), under og efter arrangementet (nedtagning).

Affald skal sorteres og anbringes i de anviste containere og sorteringsområder.

Spørg gerne en medarbejder hvis du er i tvivl.

Aflæsning

Der er indgangsdøre og porte i de respektive haller.

Se information om messeområderne her

Aktiviteter på standen

Uddeling af flyers / brochurer og standaktiviteter generelt, skal foregå standen eller evt. i gangarealet i umiddelbar tilknytning til standen.

Lyd og billed eller andet AV-udstyr på standen skal anbringes mindst 1 meter fra nabostand eller gangareal, og støjniveauet må ikke overstige 70 db (A) målt 1 meter fra standen.

Røganlæg og lignende, der kan være til gene for øvrige udstillere og besøgende, er ikke tilladt.

Brandsikkerhed

Beredskabscenter Aalborg er messens øverste myndighed, hvad angår brandsikkerhedskrav. Der vil være beredskabsfolk til stede på alle messens åbningsdage. Anvisninger fra de tilstedeværende beredskabsfolk skal følges i alle henseender.

Åben ild: Generelt må der ikke anvendes levende lys, stearinlys eller anden form for åben ild i messefaciliteterne. (Her kan ikke søges om tilladelse).

Brændstof: Indholdet af brændstof i køretøjers brændstoftanke må ikke være større, end hvad der er nødvendigt for ind- og udkørsel i hallen. I messeperioden skal køretøjets strømforsyning være afbrudt ved køretøjets akkumulator. For el-biler gælder særlige regler.

Gas – flasker og grill: Skal skriftligt søges godkendt hos Beredskabscenter Aalborg. Denne godkendelse formidles via arrangøren. Kontakt Pia Germann, AKKC, +45 9935 5514 /

Fortæring på standen

Uddeling af smagsprøver (inkl. reklamegaver) må finde sted.

Salg og udlevering af mad og drikkevarer fra standen kan kun finde sted efter forudgående aftale, (evt. mod erlæggelse af afgift). Kontakt Pia Germann, AKKC, +45 9935 5514 /

Gods

Indlevering: Gigantium modtager gods til messestande så tæt på arrangementsdato som muligt – dog tidligst tirsdag 7. januar. Godset skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Opbevaring: På forespørgsel kan vi så vidt muligt opbevare tomgods under messen. Det vil ske på udstillerens ansvar. Kontakt arrangørkontoret for muligheder. Tomgods m.v. henstillet på gangarealer og andre steder uden for standarealet betragtes som affald og fjernes efter endt indrykningstid, hvor rengøring påbegyndes. Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at opbevare tomgods bag standen. Tomgods skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Afhentning: Udstillere skal selv bestille fragtmand til afhentning af gods i Gigantium og skal selv forsyne gods med fragtbrev. Gigantium påtager sig intet ansvar i forbindelse med afhentning af gods.

Kopi- og printservice

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal D).

  • A4 sort/hvid = DKK 2 pr. stk. inkl. moms
  • A4 farve = DKK 4 pr. stk. inkl. moms.

Udover kopiering kan der printes fra USB-stik eller mail. Mailadresse oplyses ved henvendelse.

Montering på gulv

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal D).

Tæppe – ved montering af eget tæppe må kun bruges arrangørens dobbeltklæbende tæppetape: DKK 250 pr. rulle ekskl. moms.

Fliser – betonfliser og lignende må ikke monteres direkte på halgulvet. Skal understøttes af kraftigt plastik eller fiberdug.

Såfremt udstiller volder skade på gulv, stilles denne til ansvar herfor.

Opbygningshøjde

Opbygningshøjden af stande af hensyn til de øvrige udstillere ikke overstige 250 cm.

Hvis højden ønskes overskredet, kan det kun ske i samråd med AKKC og eventuelt mod betaling af udvidet standleje.

Ophæng på standvægge

Henvendelse i Arrangørkontoret (Hal A).

Kroge – til ophæng af lettere genstande, til montering øverst på vægge og friser.

Det er GRATIS at låne kroge i forskellige længder: 5 cm, 25 cm, 50 cm og 75 cm.  For ikke-returnerede kroge faktureres dog DKK 25 pr. stk. ekskl. moms.

Poster Strips – til ophæng af posters og andre lette materialer direkte på de hvide stand- og friseplader: DKK 2 pr. stk. inkl. moms.

Hvis der bruges andre klæbematerialer, skal de fjernes uden at efterlade mærker/limrester. Udgift for afrensning efter brug af andre klæbematerialer pålægges udstiller – minimum 1 time á DKK 440 ekskl. moms.

Søm og skruer – det er ikke tilladt at benytte søm og skruer i standplader og skiltefriser.

En beskadiget standplade/skiltefrise vil blive faktureret med DKK 250 pr. stk. ekskl. moms.

Standsystem

Standsystem: System Standex®: Cobra Expo

Plademål: Bruttomål på pladerne.

Lysmål: De åbne mål på standen. Eksempelvis angiver pladernes lysmål den flade, der kan disponeres til print.

Standvægge / friser – hvide
Materiale: HDF (hård plade)
Pladetykkelse: 4 mm

Sarg / profiler (vandrette)
Materiale: Aluminium
Riller i sarg/profiler: 0,8 cm
Højde 5 cm / Bredde 1,6 cm

Søjler / stolper (lodrette)
Materiale: Aluminium
Riller i søjler / stolper: 0,8 cm
Diameter: 4,4 cm

Tyveri

Der vil være nattevagt uden for åbningstiderne i messeperioden og alarm vil ligeledes være tilkoblet.

Arrangøren påtager sig ikke opgave om særlig bevogtning af enkelte stande og vil aldrig kunne stilles til ansvar for de udstillede genstande.

Tyveri skal oplyses til arrangøren samt meldes til jeres eget forsikringsselskab. Vi oplever heldigvis yderst sjældent tyveri.